naslovna

Pošaljite nam e-mail

PROGRAMI I SMJEROVI


U našoj školi nastava se izvodi u području STROJARSTVA i GRAFIKE:


STROJARSTVO
GRAFIKA
4-godišnji programi

- Računakni tehničar-CNC programer (novi smjer)
- Računalni tehničar-dizajner konstrukcija (novi smjer)

- Računalni tehničar u strojarstvu
- Tehničar za mehatroniku
- Strojarsko-tehnološki tehničar.

- Grafički tehničar-dizajner (novi smjer)
-
Grafički tehničar.
- Web dizajner

3- godišnji programi

- Automehatroničar
- CNC operater/operaterka
- Tokar
- Strojobravar
- Instalater grijanja i klimatizacije
- Vodoinstalater
- Bravar
- Finomehaničar
- Puškar.

- Grafičar tiska
- Grafičar dorade.


RAČUNALNI TEHNIČAR U STROJARSTVU (4 god.)

Pohađajući program računalni tehničar u strojarstvu stječete temeljna teorijska i praktična znanja kao strojarski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na primjenu računala u svim područjima strojarstva; tj. osposobljavate se za projektiranje, vođenje, regulaciju i upravljanje svim vrstama strojnih elemenata, strojarskih konstrukcija, strojarskih instalacija, kao i procesa koji se u njima odvijaju - isključivo pomoću računala.

Općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

 2

5. Matematika

 4

 4

 3

 3

6. Fizika

 2

 2

 2

 -

7. Povijest

2

2

-

-

8. Zemljopis

 2

9. Kemija

 3

 -

 -

 -

10. Biologija

 1

 -

 -

 -

11. Politika i gospodarstvo

-

-

-

2

Ukupno:

 22

17

13

13

 

Stručni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

12. Računalstvo

2

2

 

 

13. Tehnički materijali

2

1

-

-

14. Nacrtna geometrija i tehničko crtanje

2

2

-

-

15. Tehnologija obrade i sastavljanja

2

2

-

-

16. Tehnička mehanika

2

2

2

-

17. Praktikum tehnologije obrade i sastavljanja

-

3

-

-

18. Elementi strojeva

-

3

19. Elektrotehnika

-

-

3

 -

20. Hidraulika i pneumatika s praktikumom

 -

-

2

-

21. Crtanje pomoću računala-praktikum

-

-

2

-

22. Termodinamika

-

-

 2

-

23. Automatska regulacija i praktikum

-

-

2

-

24. Alati i naprave

-

-

-

2

25. Računalom podržane konstrukcije i praktikum

-

 -

3

3

26. Hidraulični i pneumatski strojevi i uređaji

-

-

-

2

27. Mjerenje i kontrola

-

-

-

2

28. Praktikum konstruiranja alata i naprava

-

-

-

2

29. Vođenje proizvodnih procesa računalom 

-

-

-

2

30. Računalom upravljani numerički strojevi i programi

-

-

3

2

31. Praktikum programiranja NUAS-a

-

-

-

2

32. Toplinski strojevi i uređaji

-

-

-

2

Ukupno:

10

15

19

19

Sveukupno:

32

32

32

32

Stručna praksa(sati godišnje):

-

80

80

40

 

 
TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (4 god.)

Pohađajući program tehničar za mehatroniku osposobljavate se za:
- rad na kompleksnoj opremi i sustavima koji se sastoje od elektrotehničkih (elektroničkih ), strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjutoriziranih sklopova;
- za vođenje i kontrolu složenih procesa u pogonima;
- za održavanje i popravljanje složene opreme i sustava (automatiziranih odnosno kompjutorski vođenih)...
Nakon ovog programa lako ćete se uključiti u nastavak obrazovanja.

Općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Vjeronauk ili etika 

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

 2

5. Matematika

 3

3

3

 3

6. Fizika

 2

 2

-

 -

7. Povijest

2

2

-

-

8. Geografija

 2

9. Politika i gospodarstvo

 -

 -

 -

 2

Ukupno:

 19

18

11

13

 

Stručni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

10. Tehnički materijali

3

-

-

-

11. Tehnička mehanika

2

2

-

-

12. Tehničko crtanje i nacrtgeometrija

2

2

-

-

13. Osnove elektrotehnike

4

-

-

 -

14. Radioničke vježbe 

2

2

3

4

15. Mjerenja u elektrotehnici

-

3

-

-

16. Računalstvo i programiranje

2

2

2

-

17. Elektronički sklopovi

-

-

3

-

18. Digitalna elektronika

-

-

3

-

19. Upravljanje i regulacija

-

-

3

-

20. Elektronički sklopovi

-

-

3

-

21. Pneumatika

 -

-

3

-

22. Hidraulika

-

-

-

3

23. Mikroračunala

-

-

-

2

24. Senzorika

-

-

-

2

25. Kontrola i mjerenje

-

-

2

26. Vođenje procesa računalom

-

-

3

27. Izborni sadržaji

-

-

-

3-5

Ukupno:

13

14

21

19

Sveukupno:

32

32

32

30-32

Stručna praksa(sati godišnje):

-

80

80

40

 

STROJARSKO-TEHNOLOŠKI TEHNIČAR (4 god.)

Pohađajući program strojarsko-tehnološki tehničar osposobljavate se za:

- projektiranje i razradu tehnoloških procesa izrade (izbor strojeva, alata i uređaja za obradu izratka, određivanje redoslijeda operacija…);
- praćenje procesa proizvodnje, kontrolu održavanja tehnološkog plana (tehnolog vrši potrebne korekcije u tehnologiji i tako je usavršava);
- propisivanje redoslijeda i uvjeta montaže.

Općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

2

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

 2

5. Matematika

 3

 3

 3

 3

6. Fizika

 2

 2

 -

 -

7. Povijest

2

2

-

-

8. Zemljopis

 2

9. Računalstvo

 2

 2

 -

 -

10. Kemija

 2

 -

 -

 -

11. Biologija

 1

 -

 -

 -

12. Politika i gospodarstvo

 -

 -

 -

 2

Ukupno:

 22

18

11

13

Stručni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

13. Tehnički materijali

3

-

-

-

14. Obrada materijala

2

2

2

-

15. Tehničko crtanje i nacrtna geometrija

2

2

-

-

16. Tehnička mehanika

2

2

-

-

17. Elementi strojeva

-

3

18. Termodinamika

-

2

-

-

19. Hidraulika i pneumatika

 -

-

 2

-

20. Elektrotehnika

-

-

3

 -

21. Alatni strojevi

-

-

2

2

22. Radioničke vježbe i praktikum 

-

3

7

10

23. Mjerenje i kontrola

-

-

-

2

24. Alati i naprave

-

-

2

-

25. Tehnološki procesi

-

-

2

2

26. Regulacija i upravljanje

-

-

-

2

Ukupno:

9

14

20

18

Izborna nastava:

1

-

1

1

Sveukupno:

32

32

32

32

Stručna praksa(sati godišnje):

-

80

80

80


3-GODIŠNJI PROGRAMI (STROJARSTVO)

AUTOMEHATRONIČAR

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

5. Matematika u struci

 1

 --

 ---

6. Poplitika, gospodarstvo, demokracija, i ljudska prava

 - 

2

 -

7. Povijest

2

-

-

8. Elektrotehnika

 2

-

9. Informacijska tehnika

1.5

 -

-

10. Tehnika upravljanja i regulacije

1

 -

 -

11. Tehnika obrade i montiranja

1.5

 -

 -

12. Tehnologija mehatronike (kompleksni radni zadaci)

 -

8

9

13. Izborni predmet

1 1 1

14. Praktična nastava

14

16

16

Ukupno:

 32

35

34

 

 

CNC OPERATER/OPERAERKA

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

5. Matematika

 2

 2

 2

6. Tehničko crtanje

 2

 -

 -

7. Povijest

2

-

-

8.Tehnologija obrade i montaže

 2

-

9. Osnove računalstva

 2

 -

 -

10. Tehnički materijali

 2

 -

 -

11.Tehnička mehanika

-

 2

 -

12. Elementi strojeva - 2 -

13. Politika i gospodarstvo

 -

 2

 -

14. Osnove automatizacije - - 1
15. CNC strojevi - 1 3
16. Posluživanje CNC strojeva - 1 -
17. CAD-CAM tehnologije - 1 2
18. Tehnologija održavanja alatnih strojeva - - 1

19. Praktična nastava obrade i montaže

14

16

16

Ukupno:

 34

35

34

 

Zajednički dio
Tokar, Strojobravar, Instalater grijanja i klimatizacije, Vodoinstalater,
Bravar, Finomehaničar, Puškar

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

5. Matematika

 2

 2

 2

6. Tehničko crtanje

 2

 -

 -

7. Povijest

2

-

-

8. Tehnička mehanika

 2

-

9. Računalstvo

 -

 -

 2

10. Tehnički materijali

 2

 -

 -

11. Tehnologija obrade i montaže

 2

 -

 -

12. Politika i gospodarstvo

 -

 2

 -

13. Praktična nastava obrade i montaže

14

-

-

Ukupno:

 34

12

12

Posebni stručni dio - TOKAR 

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

14. Elementi strojeva

-

2

-

15. Elektrotehnika

-

-

1

16. Hidraulika i pneumatika

-

-

2

17. Tehnologija tokarenja

-

3

2

18. Praktična nastava tokarenja

-

18

18

Ukupno:

-

23

23

Sveukupno:

34

35

35

Stručna praksa (sati godišnje):

182

182

35 (završni ispit)

Posebni stručni dio - STROJOBRAVAR

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

14. Elementi strojeva

-

2

-

15. Elektrotehnika

-

-

1

16. Hidraulika i pneumatika

-

-

2

17. Tehnologija strojobravarije

-

3

2

18. Praktična nastava strojobravarije

-

16

16

19. Mehanizmi

-

2

-

Ukupno:

-

23

21

Sveukupno:

34

35

33

Stručna praksa(sati godišnje):

182

182

35 (završni ispit)

Posebni stručni dio
INSTALATER GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

14. Elementi strojeva

-

2

-

15. Elementi protoka

-

-

2

16. Tehnologija grijanja i klimatizacije

-

2

3

17. Praktična nastava grijanja i klimatizacije

-

18

18

Ukupno:

-

22

23

Sveukupno:

34

34

35

Stručna praksa(sati godišnje):

182

182

35 (završni ispit)

Posebni stručni dio - VODOINSTALATER

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

14. Elementi strojeva

-

2

-

15. Elementi protoka

-

-

2

16. Tehnologija vodoinstalacije

-

2

3

17. Praktična nastava vodoinstalacije

-

18

18

Ukupno:

-

22

23

Sveukupno:

34

34

35

Stručna praksa(sati godišnje):

182

182

35 (završni ispit)

Posebni stručni dio - BRAVAR

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

14. Elementi strojeva

-

2

-

15. Elektrotehnika

-

-

1

16. Metalne konstrukcije

-

-

2

17. Tehnologija bravarije

-

3

2

18. Praktična nastava bravarije

-

18

18

Ukupno:

-

23

23

Sveukupno:

34

35

35

Stručna praksa(sati godišnje):

182

182

35 (završni ispit)

Posebni stručni dio - FINOMEHANIČAR

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

14. Finomehanički elementi

-

2

-

15. Elektrotehnika

-

3

-

16. Elektronika

-

-

2

17. Tehnologija finomehanike

-

4

2

18. Praktična nastava finomehanike

-

14

18

Ukupno:

-

23

22

Sveukupno:

34

35

34

Stručna praksa(sati godišnje):

182

182

35 (završni ispit)

 

 

GRAFIČKI TEHNIČAR (4 god.)

Pohađajući program grafički tehničar osposobljavate se za projektiranje tehnološkog procesa u izradi grafičkih proizvoda; stječete praktična znanja vezana za izradu grafičkih proizvoda; kreativno stvarate grafičke proizvode primjenjujući grafički dizajn; upoznajete rad na računalima u grafičkim programima… Perspektivno i atraktivno zanimanje budućnosti zbog sve jačeg razvitka vizualnih komunikacija.

Općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

1. Hrvatski jezik

4

4

3

3

2. Strani jezik

3

3

3

3

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

 2

5. Matematika

 4

 4

 3

 3

6. Fizika

 2

 2

 2

 2

7. Povijest

2

2

2

-

8. Geografija

 2

-

9. Informatika

 2

 2

 -

 -

10. Kemija

 2

 2

 2

 2

11. Biologija

 2

 -

 -

 -

12. Politika i gospodarstvo

 -

 -

 -

 2

Ukupno:

 26

22

18

18


Stručni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

13. Strojarstvo

-

3

2

-

14. Elektrotehnika s automatikom

-

-

2

2

15. Grafički dizajn

 -

16. Grafička tehnologija

 2

 2

 2

 2

17. Praktična nastava

 3

3

6

 8

Ukupno:

 5

10

14

14

Sveukupno:

31

32

32

32

 

WEB DIZAJNER

Web dizajner je profesionalac koji će globalnom tržištu rada ponuditi svoje usluge na polju izrade web stranica za najrazličitije ljudske djelatnosti. Zato treba steći grafička i programerska znanja i znati ih uklopiti u učinkovitu cjelinu.

Cilj programa je osposobiti učenike do kreativne razine u obavljanju poslova izrade web stranica, ali i proširiti svijest učenika o važnosti prihvaćanja novih tehnologija.

Općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

1. Hrvatski jezik

4

4

3

3

2. Strani jezik

3

3

3

3

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

 2

5. Matematika

 3

3

 3

 3

6. Fizika

 2

 2

-

-

7. Povijest

2

2

-

-

8. Geografija

 2

1

9. Informatika

 2

 2

 -

 -

10. Kemija

 -

 2

 -

 -

11. Biologija

 2

 -

 -

 -

12. Politika i gospodarstvo

 -

 -

 -

 2

Ukupno:

23

22

12

14

 

Stručni predmeti

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

4.

13. Glazbena umjetnost

-

-

1

1

14. Likovna umjetnost

2

2

-

-

15. Teorija dizajna

 -

-

16. Fitigrafija i film

 -

 -

 2

-

17. Internetske tehnologije

 3

2

2

2

18. Izrada web stranica

2

2

3

3

19. Programiranje za web

-

2

2

2

20. Multimedijske tehnologij

2

2

2

2

21. Baze podataka

-

-

2

2

22. Internetski marketing

-

-

-

2

23. Napredna animacija

-

-

2

-

24. Izrada web stranica za male uređaje

-

-

2

-

25.Vizualne komunikacije

-

-

-

2

Ukupno:

9

12

20

18

Sveukupno:

32

32

32

32

3-GODIŠNJI PROGRAMI (GRAFIKA)

- Grafičar tiska

- Grafičar dorade

Općeobrazovni nastavni predmeti:

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

1. Hrvatski jezik

3

3

3

2. Strani jezik

2

2

2

3. Vjeronauk ili etika

 1

4. Tjelesna i zdravstvena kultura

 2

 2

 2

5. Matematika

 2

 2

 2

6. Fizika

 2

 2

 -

7. Povijest

2

-

-

8. Kemija

 -

2

9. Informatika

 -

 -

 2

10. Politika i gospodarstvo

 2

 -

 -

Ukupno:

 16

16

10

 Stručni predmeti

NASTAVNI  PREDMET

Školska godina

1.

2.

3.

11. Grafička tehnologija

2

2

2

12. Praktična nastava s tehnologijom zanimanja

14

14

20

Ukupno:

16

16

22

Sveukupno:

34

34

35

Stručna praksa(sati godišnje):

84

84

42

 

 

 

 

 

 

 

Poveznice:

fejs strojarska

Zavod za školstvo

Fakultet strojarstva i računarstva - Mostar

Sveučilište u Mostaru

FESB - Split

FSB - Zagreb

Grafički fakultet - Zagreb

Školski kalendar