naslovna

Pošaljite nam e-mail

SMJERNICE ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA


Dijelovi završnog rada:

Upute za oblikovanje  stranice i teksta:

Dio završnog rada obrada teme treba imati najmanje 18 stranica, odnosno najviše 25 (sadržaj i prilozi ne računaju se u ovaj broj).
Završni rad predati u  dva (2) primjerka (original i kopija)
Veličina papira A4. Samo iznimno mogu se koristiti veće stranice (npr. crteži i sl.) ali tako presavijene da se uklope u A4 format.
Za vrstu pisma, tzv. font, odabrati: Times New Roman CE  ili  Arial.
Za tekst odabrati 12 (14) pt - grafičkih točkica. Razmak između redova u Wordu odabrati 1,5  (1). Naslovi poglavlja mogu se istaknuti povećanim znakovima. Za komentare, primjere i pojašnjenja odabrati 10 pt.
Učenik  slobodno bira stil pisanja naslova i odlomaka. Jednom odabrani stil učenik će zadržati kroz cijeli tekst.
Svako poglavlje počinje na novoj stranici.
Preporučuje se poglavlja i potpoglavlja označiti na sljedeći način:

1. Poglavlje

  1.1. Potpoglavlje

  1.2. Potpoglavlje

           .
           .
Ispod slike (skice) umetnute u tekst označiti redni broj slike i naziv. Crteže crtane u A3 formatu presaviti na A4 format.
Obrada teme
Uvod: kratak opis zadatka i definiranje cilja rada. Uvod ne bi trebao prelaziti opseg od jedne do dvije stranice.
Glavni dio: treba samostalno razraditi (opisati), na stručan način, bitne činjenice zadane zadatkom.. Ovaj se dio može podijeliti na nekoliko cjelina, poglavlja. Ako je zadano rješavanje konkretnog zadatka u ovom se dijelu opisuje postupak rješavanja, navode  korištene formule s objašnjenjem i dobiveni rezultati i postupci.
Zaključak: treba istaknuti rezultate, dati svoje mišljenje o zadanoj temi.
U obradi teme učenik će se osloniti na literaturu, odnosno relevantne izvore podataka. Kod vrednovanja rada  ocjenjivat će se osobito sposobnost razumijevanja i umješnost razlikovanja važnijih dijelova problema od onih manje važnih i nevažnih.
Popis literature:

Prezime, ime autora. Naslov: Podnaslov. Mjesto izdavanja: Izdavač, godina izdavanja.
Primjer:
Hercigonja, Eduard: Strojni elementi 1. Zagreb: Školska knjiga, 1996.

Prezime, ime autora. Naslov članka. // Naslov časopisa.

Naslov članka. Naziv enciklopedije, tom. Mjesto izdavanja: izdavač, godina izdavanja,

Prezime, ime autora. Naslov članka/dokumenta. Naslov stranice.  

 

 

 

 

 

 

 

Poveznice:

fejs strojarska

Zavod za školstvo

Fakultet strojarstva i računarstva - Mostar

Sveučilište u Mostaru

FESB - Split

FSB - Zagreb

Grafički fakultet - Zagreb

Školski kalendar