Osposobljava kandidate za:
RAD I DIZAJNIRANJE GRAFIČKIM PROGRAMIMA ZA OBRADU FOTOGRAFIJA I GRAFIKA, IZRADU ANIMACIJA, OBLIKOVANJE GRAFIČKIH PROIZVODA, UPRAVLJANJE I PODEŠAVANJE GRAFIČKIh STROJEVA, DIZAJNIRANJE WEB STRANICA I JOŠ MNOGO TOGA

Nastavak školovanja na svim tehničkim i ostalim fakultetima s naglaskom na fakultete usko vezane za informatiku i računalstvo.

PREDMETI KOJI SE BODUJU:
-Hrvatski jezik
-Strani jezik
-Matematika
-Kemija
-Likovna kultura


hf


tkj
fghj
fd