U tijeku obrazovanja u ovom zanimanju učenici će steći širok spektar, znanja i vještina iz oblasti upravljanja , programiranja i izrade dijelova na računalom upravljanim numeričkim strojevima-CNC strojevima:
-poznavati strukturu i razumjeti način rada CNC ( COMPUTER NUMERICAL CONTROL) -računalom upravljanih numeričkih strojeva;
-usporediti različite vrste CNC strojeva i njihove glavne dijelove;
-koristiti CAD programe ( AutoCad i SolidWorks za 3D modeliranje i izradu tehničkih crteža);
-sastaviti program za izradu strojnog dijela na CNC stroju ;
-izraditi strojni dio na CNC stroju ;
-koristiti CAD-CAM tehnologije za izradu strojnog dijela na CNC stroju;
-upoznati i razumjeti procese vođenja, održavanja i nadzora proizvodnje pomoću računala;

PREDMETI KOJI SE BODUJU:
-Hrvatski jezik
-Strani jezik
-Matematika
-Fizika
-Tehnička kultura