naslovna

Pošaljite nam e-mail

Projekt: Vršnjačka medijacija


Naša škola pod vodstvom ravnateljice Tanje Šunjić, pedagoginje Željane Muse i prof. Nataše Pehar sudjeluje u projektu Vršnjačka medijacija u trajanju od najmanje dvije godine koji organizira CSSP Berlin centar za integrativnu medijaciju u Bosni i Hercegovini. U projekt su uključene i učenice 2.b odjela, Stela Galić, Antonela Glavović, Valentina Kraljević, Marijanela Pranjić i Petra Sušac koje su napravile plakat i prezentaciju na zadanu temu.

Medijacija je komunikacijski proces kojim neutralna osoba pruža podršku osobama koje se nalaze u sukobu, s ciljem postizanja razrješenja tog sukoba prihvatljivog za obje strane.

Medijatori i medijatorice su osobe koje imaju znanja, vještine i motivaciju pružati podršku sukobljenim stranama, zadržati neutralnost i širinu viđenja situacije te ohrabriti druge da zastupaju sebe i saslušaju drugu stranu. Pomažu stranama u sukobu da postignu rješenje u kojem će se svi osjećati kao pobjednici, odnosno s kojim se nitko neće osjećati oštećeno. Medijacija nije završni rezultat, ona je proces.

Medijacija znači posredovanje treće, neutralne strane u konfliktima s ciljem da se postigne zajedničko rješenje koje bi prihvatile sve strane u konfliktu.

Iz dosadašnjeg iskustva naučili smo da se konflikt, ako dostigne određenu točku eskalacije sukoba, više ne može riješiti samo sudjelovanjem sukobljenih strana, već je potrebno posredovanje. Treću stranu moraju prihvatiti obje sukobljene kako bi mogla pridonijeti rješavanju sukoba.

Medijacija konflikta među učenicima u školi:

Važno je da konflikte pokušavaju izgladiti učenici sami, a ne nastavnici. Pri tome se konfliktu pristupa što je moguće brže nakon njegova nastanka, tijekom odmora između satova ili na sljedećem satu. Inicijatorima prevladavanja konflikta bitno je da se "postigne pomirenje između sukobljenih strana i da im se omogući novi početak".

S aspekta odgoja i osposobljavanja učenika da snose odgovornost za vlastite postupke ovaj se model može ocijeniti kao izuzetno pozitivan. Učenici se uče da sa svojim kolegama rade u atmosferi bez konflikata, a odgovornost se na njih prenosi u veoma ranom stadiju. Pri svemu tome rješenje konflikta ne biva ponuđeno odozgo, s neke više instance, niti se konflikt potiskuje, već se stvara pozitivna atmosfera za pristup konfliktu.

Ovim programom učenicima se stavlja na raspolaganje strukturalan postupak koji se veoma lako da naučiti i koji je veoma koristan.

Pristup konfliktu mora nadilaziti programe kojim se konflikti pokušavaju izgladiti. Konstruktivno prevladavanje konflikta koje ima kratkoročnu, osobnu i lokalnu primjenu potpuno je opravdano, ali se mora dopuniti konstruktivnim pristupom konfliktu koji nalazi srednjoročnu, društvenu i regionalnu primjenu i proširiti na dugoročnu, ekološku i globalno orijentiranu primjenu prevladavanja konflikata.

Konflikt se rješava mnogo efektivnije ako sudionici u konfliktu bitna pitanja pretpostave pitanjima od malog značaja koja često znaju biti kamen spoticanja, veoma je izvjesno da će obje strane profitirati rješenjem konflikta.

 

 

 

 

 

 

 

Poveznice:

fejs strojarska

Zavod za školstvo

Fakultet strojarstva i računarstva - Mostar

Sveučilište u Mostaru

FESB - Split

FSB - Zagreb

Grafički fakultet - Zagreb

Školski kalendar