02.
siječanj
2024

MC.VET – Sastanak stručne radne skupine za
definiranje mikro-kvalifikacija ili ekvivalenata
Treći sastanak stručne radne skupine za definiranje mikro-kvalifikacija ili
ekvivalenata u HNŽ-e/BiH održao se u utorak 19. prosinca 2023. godine.  Usvojena
je konačna definicija mikro-kvalifikacija (mikro-programa). Stručna radna skupina je
predložila elemente u primjeni mikro-kvalifikacija (mikro-programa) koji su
usklađeni s prijedlogom Vijeća EU iz 2022. godine i sa sadržajem programa odraslih
definiranim u Zakonu o obrazovanju odraslih HNŽ-e.