Projekt MC.VET Microcredetials- A New Path for Capacity Building in VET

21.
rujan
2023
Projekt MC.VET Microcredetials- A New Path for Capacity Building in VET

Realizacija aktivnosti PLA (peer learning activity) u sklopu projekta MC.VET Microcredetials- A New Path for Capacity Building in VET u organizaciji Šolski center Novo Mesto iz Slovenije.